app

App för smidig nyckel- och objekthantering

För att ytterligare öka bekvämligheten bör du använda vår app, vilket är din mobilassistent för nyckel- och objekthantering. Appen är användarvänlig och optimerad för att erbjuda maximal effektivitet och bekvämlighet:

Statusöversikt​

Snabbt se vilka nycklar som är tillgängliga eller utlånade.

Nyckelreservation

Förhindra ”bomkörningar” genom att reservera nycklar i förväg.

Överlämning

Enkelt överlämna nycklar mellan användare, med fullständig spårbarhet.

Notiser

Håll dig uppdaterad med realtidsnotiser om larm och viktiga händelser.

Fjärråtkomst

Administratörer kan fjärröppna nyckelskåp och frigöra låsta positioner.

Minskad miljöpåverkan

Genom att minimera onödig körtid bidrar även appen till minskad miljöpåverkan.