Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och eftersträvar att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och transparant sätt. Brightec’s integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, lagrar och skyddar. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person såsom e-postadress, gatuadress eller telefonnummer etc.

Behandling av personuppgifter

Brightec behandlar personuppgifter på olika sätt, inklusive men inte begränsat till, när du besöker vår webbplats, använder våra produkter och tjänster, deltar i enkäter eller kontaktar oss. Den personliga informationen kan inkludera namn, kontaktuppgifter, demografisk information och eventuell annan information som du eller det företag som du representerar har delat med oss.

I de fall vi hanterar och lagrar personuppgifter för en kunds räkning är Brightec personuppgiftsbiträde.

De medarbetare på Brightec som kommer ta del av personuppgifterna behöver det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder personuppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster, supportera och kommunicera med dig, samla in statistik och uppfylla eventuella rättsliga förpliktelser.

Vi delar endast personuppgifter med tredje part i enlighet med gällande lagar och för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kan till exempel dela uppgifter med betrodda samarbetspartners, underleverantörer eller myndigheter om det krävs enligt lag.

Säkerhet för personuppgifter

Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller stöld. Vi använder oss av kryptering, säkra servrar och andra skyddsmekanismer för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

Åtkomst och ändring av personuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, samt att begära att ändra, uppdatera och radera den. Vi kommer att svara på förfrågningar i enlighet med tillämpad lagstiftning och inom en rimlig tidsram.

Tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Denna integritetspolicy gäller endast vår webbplats, och vi ansvarar inte för integritetsrutinerna på dessa externa webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyerna för sådana webbplatser.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras över tid. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och bli effektiv så snart den publiceras. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara medveten om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@brightecgroup.com alternativt via telefon på 0585-59 95 00.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2023-11-16.

Genom att använda våra produkter och tjänster samtycker du till denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar.