Nerikes brandkår - en räddningstjänst som brinner för säkerhet

Brandkårer över hela Sverige har insett fördelarna med att alkotesta sin personal vid arbetspassets början. En av dessa brandkårer är Nerikes brandkår som nu går i bräschen genom inköpet av stationära Alkolåsterminaler från Brightec Security. Genom enkel och smidig alkotestning kan de nu garantera att kommuninvånarna har fått det ännu lite tryggare.

Ett drivet kommunalförbund

Kommunalförbundet Nerikes Brandkår har sedan 1998 sett till att invånarna i nio kommuner i Mellansverige haft tillgång till snabb och trygg räddningstjänst. Att installera Alkolåsterminaler är därför ett lätt val för att ytterligare öka tryggheten för både anställda inom förbundet men även kommuninvånarna. Utryckningsfordon är stora och tunga och kräver en vaken förare, särskilt när de framförs under stress. Viktigt är även att terminalen är lätt att använda samt ger noggranna testresultat. Vid larm om onykterhet skickas ett mail eller SMS till behörig övervakande person, samt att ett meddelande visas på touchskärmen direkt på Alkolåsterminalen.

All personal testas

Per-Ove Staberyd, Brandchef på Nerikes Brandkår säger att de endast sett positiva effekter av införandet.
– Användandet av alkolåsterminalen sänder positiva signaler att vi bryr oss om våra anställda samt att man kan lita på brandkårens personal. All personal blåser när de kommer till sina arbeten, oavsett om de ska framföra fordon eller sitta på kontoret. Att blåsa är ett förebyggande arbete i praktiken, säger Per-Ove.
En effekt av att alla blåser vid arbetspassets start är även att de anställda upplever att både trivsel och säkerhet ökar på arbetsplatsen. Nyktra kollegor är ett måste i ett utsatt yrke och extra viktigt vid arbete med andra människors säkerhet. När det ska gå snabbt är oftast alkolås i bilarna ett bekymmer, något som verksamheten kommer runt genom att införa stationära alkolåsterminaler.

Aktivt förebyggande alkoholarbete

Genom testning av personalen har Nerikes brandkår även stärkt sitt förebyggande alkoholarbete. Alkotesten ger möjlighet att fånga upp personalen på ett tidigt stadium och därigenom kunna erbjuda rätt vårdinsatser i tid. Personalen har i stort varit positiva till införandet av alkolåsterminalen då det tydligt signalerar ett aktivt arbete med kommunalförbundets alkoholpolicy.

Nykterhet borde vara en självklarhet inom alla yrken, men extra viktigt när det handlar om verksamheter som skyddar vid olyckor.

Om Nerikes brandkår

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som bildades den 1 januari 1998 då Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg gick ihop för att samverka om räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Sedan dess har förbundet utökats med ytterligare fem kommuner, Laxå 2001, Askersund 2002, Lindesberg och Nora 2010 samt Ljusnarsberg 2018.