Alkoskåp får hemtjänsten i Svenljunga att rulla

Hemtjänstpersonalen i Svenljunga kommun behövde alkoblåsa flera gånger varje arbetspass för att kunna genomföra sina redan tidspressade rundor. Lösningen blev digitala nyckelskåp med alkolås – fortsatt stor säkerhet, men betydligt mer effektivt.

Svenljunga kommun går gärna i framkant när det gäller användningen av tekniska lösningar. Sedan fyra år tillbaka använder kommunen digitala nyckelskåp utrustade med alkolås från Brightec Security. Detta gör stor skillnad i vardagen, berättar Jasmina Bilajbegovic som är administratör på socialförvaltningen i Svenljunga kommun.

– Tidigare hade vi bilnycklar i ett skåp med kodlås och själva alkolåset ute i tjänstebilarna. Det var ganska jobbigt att behöva blåsa varje timme för att kunna fortsätta använda bilen. Nu behöver personalen bara ”blåsa ut” nyckeln. Det blir ett mindre moment och vi sparar tid, säger hon.

Säkert förvar av hemnycklar

Kommunens fyra alkoskåp används också för förvaring av kunders hemnycklar. När en kund får ett trygghetslarm installeras ett digitalt lås på ytterdörren. Hemnyckeln sparas av säkerhetsskäl.
– Skulle det digitala låset krångla när ett trygghetslarm gått kan vi hämta ut hemnyckeln från alkoskåpet och använda den i stället. Nu slipper vi också bläddra i pärmar för att se vilken nyckel som går till den kund vi söker eftersom detta visas tydligt på skåpets digitala skärm, säger Annelie Andersson, undersköterska och tillsammans med Jasmina Bilajbegovic ansvarig för nyckelhantering och trygghetslarm.

Personliga koder möjliggör uppföljning

Medarbetarna har personliga koder som används för att hämta ut nycklar vilket innebär att inga obehöriga kan komma in i skåpen. Skulle en nyckel komma på villovägar är det enkelt att göra en uppföljning eftersom allting loggas i systemet.Användningen av de digitala alkoskåpen är numera en naturlig del av hemtjänstpersonalens dagliga arbete, berättar Jasmina Bilajbegovic. Uppstår frågor eller eventuellt krångel bistår Brightec Security med service och vägledning.
– Om något är oklart kring skåpen eller tekniken ringer jag upp supporten. Det är enkelt att få kontakt och deras bemötande är bra, säger Jasmina Bilajbegovic och tillägger:
– Men det uppstår sällan några problem med själva nyckelhanteringen i vår verksamhet längre, de flesta i personalen har vant sig vid det här sättet att jobba och tycker att det fungerar väldigt bra.

Om Svenljunga kommun

Svenljunga kommun är en kommun i Västra Götalands län, i före detta Älvsborgs län. Centralort är Svenljunga. Kommunen är belägen i de södra delarna av landskapet Västergötland. Den gränsar i norr till Borås kommun, i öster till Tranemo kommun och i väster till Marks kommun, alla i Västra Götalands län.