Nyckelskåpen är en viktig backup för Uddevalla kommun

Uddevalla kommun skapar tidsbesparingar genom strategiskt placerade nyckelskåp från Brightec Security. Claes Ingelsson som är installatör av välfärdsteknik i kommunen berättar hur.

– Innan vi tog tag i det här var vårdtagaren tvungen att lämna ut tre kopior av sin hemnyckel till Uddevalla kommun. Trygghetslarmspersonalen behövde egen nyckel, nattpersonalen och dagpersonalen likaså, berättar Claes Ingelsson, installatör av välfärdsteknik i Uddevalla kommun.

De flera tusen nycklarna förvarades i ett stort säkerhetsskåp på socialtjänstkontoret. Claes Ingelsson och hans kollegor insåg att det fanns flera effektiviseringsåtgärder att göra här. De bestämde sig för att installera digitala lås på vårdtagarnas dörrar, och vårdtagarna behövde nu enbart lämna ut en reservnyckel.

– Vi tog också beslut om att köpa in digitala nyckelskåp som loggar vilka som hämtar ut reservnycklar. Efter en upphandling blev det klart att Brightec Security skulle leverera skåp till oss. Dessa har vi nu utplacerade på sex olika platser i kommunen, säger Claes Ingelsson.

Minimerar antalet onödiga resor

Skulle det digitala låset hos en vårdtagare krångla när det är dags för ett hemtjänstbesök kan personalen åka till det närmaste digitala nyckelskåpet för att hämta reservnyckeln. Tidigare behövde personalen åka till socialtjänstkontoret för att hämta nycklar – en sträcka som kunde ta 45 minuter att köra om man befann sig i utkanten av kommunen.

Namn och telefonnummer till den medarbetare som har hämtat ut nyckeln syns på skåpets display, vilket möjliggör för en kollega som behöver samma nyckel att höra av sig till rätt person direkt. En enkel funktion som kan spara dyrbar tid.

”Nöjd med supporten”

– Vi är kanske lite speciella bland Brightecs kunder, med tanke på att vi strävar efter att använda nyckelskåpen så sällan som möjligt. Fungerar de digitala låsen hemma hos vårdtagarna behöver ju inte personalen använda reservnycklar. De enda som går in i skåpen regelbundet är vi installatörer, som lägger in och avvecklar vårdtagares nycklar i systemet, säger Claes Ingelsson.
Han lyfter fram tidsbesparingar för personalen som den främsta fördelen med nyckelskåpen från Brightec Security. Skulle någon behöva en reservnyckel är den inte långt borta.
– Jag är även nöjd med supporten. Vi får alltid svar när vi ringer och undrar över något. Nu senast hade vi kontakt när programvaran i skåpen skulle uppdateras, och då kunde vi göra det själva med guidning från en person på Brightec över länk. Det flöt på väldigt smidigt. Vår kontakt med Brightec har bara varit positiv, säger Claes Ingelsson.

Om Uddevalla kommun

Uddevalla kommun är en kommun i Västra Götalands län, i före detta Göteborgs och Bohus län. Centralort är Uddevalla. Uddevalla ligger mycket vackert beläget vid havet. Den äldsta bevarade handlingen som nämner Uddevalla under dess norska namn, Oddewall som stad är från 1496.